14 apr. 2022 - 15:05:54 Publicatiedatum: 5 februari 2021

Trainingsaanbod voorjaar 2021

Er gaan dit voorjaar verschillende trainingen van start, waaronder Taalassessor Nederlands, de Train-de-trainer het Ei van Columbus, Coaching in de volwasseneneducatie, Digitale vaardigheden in de ISK en Leesbevordering op maat. Zolang het nodig is, zijn onze trainingen uiteraard coronaproof.

Mbo

Mbo-docenten kunnen komend voorjaar de training Taalassessor Nederlands of Engels volgen waarin zij zich bekwamen in het beoordelen van taalproducten op basis van het Referentiekader Taal op niveau 2F en 3F of het Referentiekader Moderne Vreemde Talen (MVT) op niveau A1, A2, B1 en B2. In de scholing NT2 in het Mbo staat centraal hoe je het onderwijs optimaal kunt afstemmen op anderstalige studenten.

TOB en Basisvaardigheden in de volwasseneneducatie

Komend voorjaar kunnen docenten in de volwasseneneducatie zich op verschillende onderwerpen specialiseren: leren op afstand, coaching en Nederlands op de werkvloer. Het versterken van het educatief thuismilieu komt aan bod in de train-de-trainer Het Ei van Columbus en is geschikt voor iedereen die een oudercursus wil opzetten. 

ISK en regulier voortgezet onderwijs

Binnen de ISK kunt u zich komend voorjaar verdiepen in verschillende onderwerpen: digitale vaardigheden, KIK, Alfataal en een verlengde intake. Voor het regulier voortgezet onderwijs bieden we de scholing leesbevordering op maat aan, en docenten in het praktijkonderwijs leren hoe ze NT2-leerlingen kunnen ondersteunen in de scholing O jee, een NT2-leerling.